สเปควัสดุสร้างบ้าน

  • STANDARD
  • LUXURY SPEC
  • ELEGENCE SPEC
  • APARTMENT

งานโครงสร้าง

 

 

- งานโครงสร้าง

 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบหล่อในที่

 

- เสาเข็มตอก

 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว | (ชนิดเชื่อมต่อ) ขนาด | 0.22 x | 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. หรือ ตามความเหมาะสมของสถาพดินซึ่งวิศวกรออกแบบโครงสร้างเป็นผู้กำหนด

 

 

- ฐานราก, คาน และ เสา

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ หรือสำเร็จรูป ขนาดตามมาตรฐานวิศวกรออกแบบโครงสร้างเป็นผู้กำหนด (แล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพหน้างาน)

 

 

- พื้นชั่นล่าง, พื้นชั้นบน

พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบวางบนคาน

 

 

- พื้นเฉลี่ยง, พื้นระเบียง, พื้นห้องน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม

 

 

- พื้นซักล้าง (NO BEAM)

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม

 

 

- พื้นโรงจอดรถ (ON BEAM)

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานโครงสร้าง

 

 

- งานโครงสร้าง

 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบหล่อในที่

 

- เสาเข็มตอก

 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว | (ชนิดเชื่อมต่อ) ขนาด | 0.22 x | 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. หรือ ตามความเหมาะสมของสถาพดินซึ่งวิศวกรออกแบบโครงสร้างเป็นผู้กำหนด

 

 

- ฐานราก, คาน และ เสา

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ , ขนาดตามมาตรฐานวิศวกรออกแบบโครงสร้างเป็นผู้กำหนด (แล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพหน้างาน)

 

 

- พื้นชั่นล่าง, พื้นชั้นบน

พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบวางบนคาน

 

 

- พื้นเฉลี่ยง, พื้นระเบียง, พื้นห้องน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม

 

 

- พื้นซักล้าง (NO BEAM)

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม( ON BEAM )

 

 

- พื้นโรงจอดรถ (ON BEAM)

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม( ON BEAM )

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานโครงสร้าง

 

 

- งานโครงสร้าง

 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบหล่อในที่

 

- เสาเข็มตอก

 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว I (ชนิดเชื่อมต่อ) เริ่มต้นหน้าตัดตั้งแต่ ขนาด I 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. หรือ ตามความเหมาะสมของสภาพดิน ซึ่งวิศวกรออกแบบโครงสร้างเป็นผู้กำหนด

 

 

- ฐานราก, คาน และ เสา

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ หรือสำเร็จรูป ขนาดตามมาตรฐานวิศวกรออกแบบโครงสร้างเป็นผู้กำหนด (แล้วแต่ความเหมาะสมของสภาพหน้างาน)

 

 

- พื้นชั่นล่าง, พื้นชั้นบน

พื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดท้องเรียบวางบนคาน

 

 

- พื้นเฉลี่ยง, พื้นระเบียง, พื้นห้องน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม

 

 

- พื้นซักล้าง (NO BEAM)

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม

 

 

- พื้นโรงจอดรถ (ON BEAM)

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามแบบและการคำนวนมาตรฐานวิศวกรรม

 

** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง

 

งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

 

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

งานโครงสร้าง


- เสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-30 ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. ( 2 ท่อนต่อเชื่อม ) หรือตามความเหมาะสมของสภาพดิน ซึ่งวิศวกรออกแบบโครงสร้างเป็นผู้กำหนด


- ฐานราก, คาน ชั้น1 และ เสา

คอนกรีตเสริมเหล็ก


- พื้นภายใน, เฉลียง, ระเบียง

ระบบพื้น Postention ขนาดตามมาตรฐานวิศวกรรม / บางส่วนหล่อในที่


- พื้นจอดรถ ( ON BEAM )

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ตามมาตรฐานวิศกรรม** เนื่องจากวัสดก่อสร้างประเภทไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมอากาศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสมโดยใช้วัสดุเทียบเท่า

**** บริษัทให้สิทธิ์ลูกค้าเลือกสีและกระเบื้อง สุขภัณฑ์ในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะที่กำหนด บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง สุขภัณฑ์และสีดังกล่าวให้เอง


งานรับประกัน

 1. รับประกันโครงสร้าง 10 ปี
 2. รับประกันวัสดุอุปกรณ์ 1 ปี (กรณีใช้งานปกติ)
 3. รับประกันงานระบบไฟฟ้า-ประปา 2 ปี
 4. รับประกันหลังคา CPAC รับประกันหลังคา 5 ปี
 5. รับประกันหลังคา Metal Sheet 3 ปี

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการวัสดุต่อไปนี้

 1. รื้อถอนบ้านเดิมและ ปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ตัดต้นไม้ใหญ่, ตัดหญ้า
 2. ถมดิน,งานจัดสวนและงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารและงานประปาภายนอกอาคาร
 3. งานรั้วและประตูรั้ว
 4. งานถนนภายนอกอาคาร
 5. แท็งค์น้ำ, ปั้มน้ำ, สระว่ายน้ำ, บ่อน้ำ
 6. งานตกแต่งภายใน, เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
 7. กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน
 8. ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายของหมู่บ้านและขออนุญาติผ่านทางหมู่บ้าน
 9. ค่าดำเนินการนอกพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
 10. ค่าดำเนินการจากอุปสรรคสภาพหน้างาน

 

ติดต่อสร้างบ้าน

 • Array Construction Co.,Ltd.
 • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
 • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
 • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
 • โทร: 02-541-5141-2
 • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
 • แฟกซ์: 02-541-5143
 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.