ผลงานการสร้างบ้านของเรา

แบบบ้าน คุณอรอุมา
ออกแบบและก่อสร้าง

แบบบ้าน คุณอรอุมา

More Info
แบบบ้าน คุณวสันต์
ออกแบบและก่อสร้าง

แบบบ้าน คุณวสันต์

More Info
วารุณี
ออกแบบและก่อสร้าง

วารุณี

More Info
แบบบ้าน คุณวรพจน์
ออกแบบและก่อสร้าง

แบบบ้าน คุณวรพจน์

More Info
แบบบ้าน คุณมานะ
ออกแบบและก่อสร้าง

แบบบ้าน คุณมานะ

More Info
แบบบ้าน คุณศศิธร
ออกแบบและก่อสร้าง

แบบบ้าน คุณศศิธร

More Info

ติดต่อสร้างบ้าน

  • Array Construction Co.,Ltd.
  • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
  • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
  • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  • โทร: 02-541-5141-2
  • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
  • แฟกซ์: 02-541-5143
  • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.