บทความ

สร้างบ้านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อประหยัดพลังงาน

สร้างบ้านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อประหยัดพลังงาน

       การสร้างบ้านในปัจจุบันนั้นอาจจะสะดวกและไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างบ้านที่หลากหลายทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยได้บ้านที่สวยงามตรงความต้องการ และรวดเร็วในระยะเวลาที่กำหนด แต่ถึงอย่างไรการสร้างบ้านในปัจจุบันนั้นนอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องของรูปแบบแล้ว เรายังต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงานอีกด้วย เพราะการสร้างบ้านที่ดีในปัจจุบันนั้นควรมีส่วนช่วยลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งวิธีการช่วยไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนที่สำคัญคือการลดการใช้พลังงานภายในบ้าน ซึ่งสามารรถทำได้หลากหลายวิธีดังต่อไปนี้

    ประการแรกคือการกำหนดตำแหน่งทิศทางของบ้านให้ถูกต้องกล่าวคือ การสร้างบ้านที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานโดยส่วนมาก จะเป็นการสร้างบ้านที่หันไปทางทิศเหนือหรือใต้ เพราะบ้านที่หันไปทางทิศเหล่านี้จะทำให้บรรยากาศภายในบ้านเย็นสบาย เนื่องจากมีลมเข้าบ้านตลอดเวลา นอกจากนี้การสร้างบ้านที่หันไปทางทิศเหนือและใต้ยังช่วยทำให้เราประหยัดการใช้พลังงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากภายในบ้านมีอากาศที่เย็นสบาย ก็จะไม่ทำให้ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานภายในบ้านได้เป็นอย่างมาก https://viagrageneriquefr24.com แต่หากบ้านที่มีความจำเป็นที่จะต้องหันไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกก็สามารถใช้ม่านกันแสงช่วยในการกันแสงแดดไม่ให้ความร้อนเข้ามาภายในตัวบ้านปริมาณมากได้

    ประการต่อมาคือการใช้แผงโซลาเซลล์ที่ช่วยในการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ตัวนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า และช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก แต่อุปกรณ์ตัวนี้อาจมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่อาจแพงในตอนแรก นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในการกักเก็บพลังงานที่สามารถเก็บพลังงานได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และยังมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่การติดตั้งที่จะต้องติดแผงโซล่าเซลล์บริเวณที่ไม่มีร่มเงา และติดตั้งในบริเวณที่มีแสงสว่างตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แผงโซล่าเซลล์ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในปัจจุบัน

    ประการที่สามคือการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน กล่าวคือ หากไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ควรเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะถือเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุ ไม่เพียงเท่านี้การเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลายอย่างยังเป็นการก่อให้เกิดการสะสมความร้อนภายในบ้าน เนื่องจากการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละครั้งมักจะมีการคลายความร้อนทั้งสิ้น การคลายความร้อนนี้ไม่เพียงทำให้บ้านเกิดความความร้อน  แต่ยังเป็นหนึ่งในสาเหตุของการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยวิธีการลดการใช้พลังงานภายในบ้านสามารถทำได้ง่ายๆ เช่นการพิจารณาการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หากอยู่ด้วยกันควรเปิดเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ด้วยกัน ไม่ควรแยกกันเปิด เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ

   ประการต่อมาคือการออกแบบภูมิทัศน์รอบตัวบ้านให้มีความสวยงามและร่มรื่นอาจทำการตกแต่งรอบบ้านด้วยการปลูกต้อนไม้ด้วยวัสดุพืชพันธ์ที่หลากหลาย การทำสวน การใช้บ่อน้ำเลี้ยงปลา และอุปกรณ์ตกแต่งสวนต่างๆ เพื่อตอบสนองการให้บรรยากาศรอบบ้านและภายในบ้านที่ร่มรื่น เย็นสบาย น่าอยู่และช่วยประหยัดพลังงาน ทั้งนี้การจัดสวนและการทำภูมิทัศน์รอบบ้านให้ร่มรื่นนั้นยังสามารถช่วยลดแหล่งความร้อนที่มาจากสิ่งต่างๆ อาทิพลังงานความร้อนที่มาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พลังงานความร้อนที่มาจากพลังงานทางธรรมชาติอย่างพระอาทิตย์

   ซึ่งการใช้งานออกแบบภูมิทัศน์รอบบ้านนี้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยควรเลือกการปลูกพืชที่เหมาะสมกับบ้านต่างๆ เช่นหากบ้านใดมีพื้นที่กว้างควรปลูกหญ้าเพื่อลดการสะท้อนของแสงแดดที่ตกสู่พื้นแล้วจะเข้าบ้าน และหากบ้านใดมีพื้นที่กว้างควรปลูกต้นไม้สูงเพื่อให้ร่มเงา แต่ทั้งนี้ควรมีการจัดตำแหน่งของต้นไม้ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการบังทิศทางของลมที่จะเข้าบ้าน

   ไม่เพียงเท่านี้การเลือกใช้สีทาบ้านก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยในการลดความร้อนภายในบ้าน ปัจจุบันมีการใช้สีที่ช่วยกันความร้อนไม่ใช้ความบ้าน สีเหล่านี้ช่วยในเรื่องของการกันความร้อนได้เป็นอย่างดีช่วยให้เย็นสบาย ไม่เพียงเท่านี้การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างบ้านก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยทำให้บ้านเย็นสบาย การสร้างบ้านด้วยไม้ช่วยให้บ้านเย็นสบายกว่าการสร้างบ้านจากอิฐแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม สถานที่ที่ใช้ในการสร้างบ้าน

   ประการสุดท้ายของการสร้างบ้านประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน คือการสร้างบ้านที่เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่เลือกใช้วัสดุที่เป็นสารเคมี เพราะวัสดุจากธรรมชาติจะช่วยทำให้บรรยากาศภายในบ้านเย็นสบาย และมีความน่าอยู่ ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

   จากที่กล่าวมาทั้งหมดคงถือเป็นวิธีการสร้างบ้านและการใช้พลังงานภายในบ้านที่ช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อน ทำให้อากาศภายในบ้านเย็นสบาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงานภายในบ้าน ทั้งนี้การสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงานนี้ควรมีการปรึกษากับบริษัทรับสร้างบ้าน หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนการสร้างบ้าน เพราะบ้านแต่ละหลังย่อมมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป

#บริษัทรับสร้างบ้าน

ติดต่อสร้างบ้าน

  • Array Construction Co.,Ltd.
  • 410/46-47 ซอยรัชดาภิเษก 24
  • รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
  • เขตห้วยขวาง กทม. 10310
  • โทร: 02-541-5141-2
  • สายด่วนสร้างบ้าน: 088-884-4811
  • แฟกซ์: 02-541-5143
  • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.